Agile Directing - Johda ketterästi

Assessing the ethical behaviour of management - Johtamisen eettisyyden arviointi

Share |

Tuesday 4/8/14 time 9:41 PM


Onko eettisesti oikein, jos johto ei leikkaa omia palkkojaan, mutta työntekijöiltä vaaditaan talkoita ja vielä senkin päälle kaikkea muuta? Mitä on etiikka, kun ihmisten todellisuuskäsitys poikkeaa toisistaan? Miten meidän pitäisi johtaa eettisesti? Kuinka meidän tulee kohdella alaisiamme ja ylipäätään muita ihmisiä? Mikä on oikein ja väärin?

Johtamisen keskustelufoorumeissa ja blogeissa puhutaan paljon oikeudenmukaisesta johtamisesta sekä siitä, mikä yhdistää hyviä johtajia. Haluttu johtamisprofiili saattaa poiketa paljonkin toisistaan, kuten kirjoitin edellisessä kirjoituksessani Menestyvän organisaation mielen johtamisprofiili. Oikeuskäsitys perustuu kuitenkin aina yksilölliseen kokemukseen. Mutta onko johtajille olemassa yhteistä nimittäjää? Voisiko se olla etiikka?

Keywords: johtamisen etiikka, ethical management, finnair, eettinen johtamisprofiili, ethical management profile, itsensä johtaminen,


Leave a comment


Name:*

Website address:

E-mail address:

Notify me about comments made to this blog post